Privacy Policy

Chính sách bảo mật lienminhsieuquay.vn

lienminhsieuquay.vn thu thập thông tin cá nhân nào?

Chúng tôi cam kết rằng lienminhsieuquay.vn không thu thập bất kỳ thông tin nào của người dùng.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

Chúng tôi sử dụng SSL đã được chứng nhận bởi tổ chức COMODO trong kết nối. Snaptik86.com đảm bảo rằng người truy cập sẽ luôn an toàn khi truy cập.

Việc sử dụng ‘Cookie’?

Chúng tôi không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin của người dùng, khách truy cập, thông tin người dùng cụ thể ghi trên các khách truy cập, tuỳ chỉnh nội dung trang web dựa theo dự trên khách truy cập vào trình duyệt mà người dùng gửi qua đó.

Các bên thứ ba

Không thu thập thông tin của người truy cập nên lienminhsieuquay.vn cũng không trao đổi, buôn bán, hoặc chuyển nhượng các thông tin của mọi người cho bên thứ ba.

Các chương trình liên kết

Chúng tôi (lienminhsieuquay.vn) có thể cung cấp các thông tin của bên thứ ba trên website. Những website bên thứ ba sẽ có chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng độc lập. Chính vì vậy lienminhsieuquay.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với những website bên thứ ba được liên kết trên website của chúng tôi.

Quảng cáo của Google.

Chúng tôi (lienminhsieuquay.vn) có thể sử dụng hoặc đăng tải các quảng cáo của Google AdSense. Google là một đơn vị bên thứ ba có sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên website Snaptik86.com. Mọi người khi truy cập vào website có thể không tham gia sử dụng chương trình cookie của google.

Chúng tôi cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, ví dụ như google sử dụng cookie của bên thứ ba hoặc các tập tin bên thứ ba để quản lý dữ liệu liên quan tương tác của người dùng để hiện thị quảng cáo và một số dịch vụ hoặc chức năng của Snaptik86.com.

Liên hệ với lienminhsieuquay.vn

Nếu như bạn có thắc mắc gì đối với chính sách bảo mật này thì có thể liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ.